Hae tästä blogista

24.3.2022

Paukonkylä - Aron ja Harjan ulkopalstat Päntäneellä

Paukonkylä - Aron ja Harjan ulkopalstat Päntäneellä

Olli Tuuri


Harva tulee ajatelleeksi, että maantie Päntäneeltä Isojoelle kulkee Aronkylän kautta. Kuten alla olevasta kartasta näkyy, Isojoentie läpäisee Päntäneen sisällä olevan Aronkylään kuuluvan ulkometsäalueen palaten taas Päntäneen kylään kuuluvien Tarkan, Talvitien ja Uuron maille ennen Isojokea. Selitys löytyy isojaon tiimoilta 1760-luvulta Harjankylän ja Aronkylän talollisten saadessa ulkometsäsarkoja Päntäneeltä Pentilän, Käyrän, Möykyn, Tarkan ja Uuron naapurustosta, koska pitäjän pohjoisosan taloille ei katsottu paikallisten metsien riittävän. Päntäneen harvat järvetkin sattuvat pääosin osumaan näille ulkopalstoille.

Aronkylän Turjan talon metsälohkoille syntyi Paukonkylän torppataajama, johon kuului Turjan talon halkomisen aikaan vuosina 1899–1900 kymmenkunta torppaa tai mäkitupaa. Niistä useimmat lunastettiin aikanaan itsenäisiksi tiloiksi ja muutama uusi palstatilakin Turjan korpeen raivattiin. Myös Turjan eteläpuolella sijaitsevassa Kuutissa tehtiin uusi kartoitus ja tilajako v. 1899.  Kuutin ulkopalstoilla asutusta oli vain Uuronjärven pohjoispuolella sijainneessa vuonna 1819 perustetussa Aikalan torpassa. Vanhin torppa Turjan alueella oli Paukonoja vuodelta 1818, joka lienee koko kylän nimen alkulähde. Nimen Paukonoja tapaa myös vanhoissa kartoissa Päntäneenjokeen laskevan Pajuluoman alkulähteillä Käyrän mailla, josta sen ojamaiset latvahaarat kurottautuvat Paukonkylän Turjan puolelle. Vedenjakajaseudusta on kyse, sillä läheinen Uuronjärvi eli Aikalanjärvi laskee Isojokeen.

Käyrän puolella rajaa oli pari nimikaimaa Turjan torppien kanssa, mm. Palomäki ja 1830-luvulta lähtien myös Paukonoja-niminen torppa, jota hallitsi vuodesta 1865 lähtien Käyrän talollisen oma poika. Käyrän puolella rajaa oli viisi muutakin torppaa, jotka katsottiin kuuluvaan Paukonkylään: Paloneva, Lakso, Koivumäki, Harju ja Kivimäki. Paukonkylän talot kuuluivat Pentilän kansakoulupiiriin ja kylän yhteys oli muutenkin tiivis lähellä sijaitseviin Käyrän ja Pentilän taloihin.

Etätorppien sopimukset kontrahdit jäivät usein käräjillä vahvistamatta pitkien käräjämatkojen takia, joten niistä on tallessa niukasti dokumentteja. Tiedot torppien vaiheista perustuvat näin ollen käräjäpöytäkirjojen oheismainintojen ohella lähinnä tilakarttojen, henkikirjojen ja rippikirjojen antiin.

Ennen isoajakoa takametsät olivat yhteisiä. Karhukankaan alueella Käyrän, Puskan ja Pentilän eteläpuolella on Marttilan, Kohlun ja Laturin taloille kuuluva Harjankylän ulkometsäalue, jonka keskiosaa hallitsee Iso Kaivoneva. Alue oli ollut jo ennen isoajakoa harjankyläläisten tervanpolttoaluetta, jonka pohjoisosan läpi kulki tervatie Kristiinankaupunkiin. Tätä Kaupunkitietä käyttivät myös idempää tulleet tervanpolttajat ja myöhemmin sitä käytettiin myös sahatavaran kuljetuksiin. Tervanpolton päätyttyä pitkä matka kantatiloille lienee johtanut siihen, että talon ulkometsäsarkoja ja niiden määräaikaisia hakkuuoikeuksia myytiin usein paikallisille talollisisille. Sahanomistaja Matti Käyräkoski oli puunhankinnassa erityisen toimelias. Pysyvää asutusta alueella oli vain Isojoen ja Karijoen rajaa vasten olevassa Rajamäenkylässä.

Aron- ja Harjankylän erillisalueet Päntäneellä (MMH 1898-1904).


Torppia ja mäkitupia Paukonkylän Turjassa

Turjan talon halkomisen valmistuttua vuonna 1918 useat Turjan torpparit ja mäkitupalaiset ilmaisivat halunsa lunastaa vuokra-alueensa omaksi. Päällimmäisenä syynä oli torpparilaki, jota alettiin panna täytäntöön vapunpäivänä 1919. Se ohella asiaan vaikutti lukuisten kontrahtien 50 vuoden määräajan täyttyminen, sillä moni niistä oli laadittu ja uusittu vuonna 1870. Kauhajoen kunnan vuokralautakunta tarttui asiaan ja päätti lähettää Vaasan läänin maaherralle yhteisen hakemuksen vuokra-alueiden järjestelyn toteuttamiseksi Turjassa 31.12.1919. Hakemuksen allekirjoittivat vuokralautakunnan jäsenet Juho Kullas ja Jaakko Kallioja. Asia eteni nopeasti, sillä jo 5.1.1920 maaherra määräsi maanmittausinsinööri J. W. Granrothin tilajärjestelyn toimitusinsinööriksi. Ensimmäinen kokoontuminen asian tiimoilta tapahtui Iisakki Nurmelan talossa Aronkylässä 19.7.1920. Läsnä olivat kaikki tilanomistajat ja ”vuokramiehet” joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamiensa henkilöiden kautta.

Turjan lunastukset Paukonkylässä v. 1920 mennessä merkittynä
maarekisteriin v. 1924
Tilajärjestely päätettiin aloittaa ulkopalstoilla olevien vuokra-alueiden lunastuksesta, koska olosuhteet Päntäneen takamailla olevien ulkopalstojen ja Aronkylän rintamailla olevien kotipalstojen välillä katsottiin olevan aivan erilaiset. Perälän torppaa (myöhemmin Metsäturja) lukuun ottamatta Paukonkylän torpat ja mäkituvat lunastettiin Turjan talosta vuosina 1919–20. Malakias Malakiaanpoika Metsä-Turja (ent. Perälä, s. 1857) oli lunastanut torppansa omakseen jo 14.12.1907 ja hankkinut samassa yhteydessä lisämaitakin torppa-alueensa kylkeen. Kuten oheisesta taulukosta ilmenee, Perälän pinta-ala oli yli puolet lunastettujen maa-alueiden yhteispinta-alasta 203 hehtaaria. Koko Turjan ulkometsäalue oli laajuudeltaan noin 965 hehtaaria. Lunastuksessa poikkeuksen teki myös Rajamäen torppa, jolla lautakunta ei katsonut olevan edellytyksiä toimia itsenäisenä tilana, joten sen status jäi ennalleen. Paukonkylän lunastusten valmistuttua vastaava menettely toteutettiin Turjan kotipalstoilla Aronkylässä.

Lunastetuista vuokra-alueista muodostettuja tiloja Paukonkylän pohjoisosassa. 
Pohjakartta: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto Turja 1899/1920 (KA)


Palomäki

Turjan torppa Palomäki Paukonkylässä rajoittuu Pentilän taloon pohjoisessa. Palomäen torppa oli alkuaan 1850-luvun alussa Paukonojan torpan perustajan Heikki Iisakinpojan poika Gabriel Heikinpojan (s. 1815) perustama mäkitupa. "Kaappoo" kuoli 53 vuoden iässä usean aikalaisensa tapaan tyyfukseen nälkävuonna 1868. Häntä seurasi mm. Uuron talollisen vävy Matti Jaakonpoika (s. 1834 Isojoki, Mäkirahkolan torpparin Heikki Seppälän veli) ja Yli-Kosken Kauhasalmen torpanpoika Iisakki Jaakonpoika (s. 1862), jonka veli Juho oli Aikalan torppari Kuutissa. Vuokrakirja torpasta on laadittu 15.4.1884 ja ilmeisesti sen allekirjoitti Iisakki Jaakonpoika.

Vuonna 1887 Palomäki sai torpparikseen Isojoella v. 1852 syntyneen Paul Stenbackan eli Paavali (Pauli) Palomäen. Paavalin serkku Konstantin Aleksanterinpoika oli Rajamäen torppari Paukonkylässä ja Päntäneen Kaarlelassa asui kolme muuta serkkua perheineen. Pauli lähti Amerikkaan 1892. Hän jäi sinne ja sai Yhdysvaltain kansalaisuuden v. 1902. Paulin puoliso Amalia Palomäki (s. 1852) lunasti torpan Turjan talollisisilta 19.7.1920, muutamaa kuukautta ennen miehensä kuolemaa. Torpan 9 hehtaarin alueesta muodostettiin 0,0027 manttaalin tila nimeltä Palomäki (1:55). Vuonna 1936 lähinaapurit Vihtori ja Justiina Ahola ostivat Palomäen itselleen.

Pauli ja Amalia Palomäen tyttärentytär Sanelma Marjatta Kuusisto (1918–1995) oli runoilija ja kirjailija.


Rajalakso

Rajalakso mainitaan ensi kerran rippikirjassa 1850-luvulla, jolloin siellä oli Iisakki Juhonpoika (s. 1814) mäkitupalaisena. Aiemmin Iisakki eleli itsellisenä Käyrän Raippamäen torpassa, jota hänen sisarensa Albertiina asui Käyrän talollisenpojan Erkki Erkinpojan kanssa. Nälkävuosi 1867 toi ongelmia Iisakillekin. Hän joutui ruotuvaivaiseksi ja eli sellaisena pari vuosikymmentä. Hänen tyttärensä Albertiina Iisakintytär (s. 1848) oli Malakias Perälän (myöh. Metsä-Turja) vaimo Paukonkylässä.

Vuonna 1867 Rajalakso sai torpparikseen Kurikassa v. 1823 syntyneen Esaias Samelinpojan, joka oli juuri avioitunut Liisa Natanaelintyttären kanssa. Liisa oli muuttanut Paukonkylän Rajamäen torppaan v. 1854 jäätyään silloin leskeksi. Lohduton oli heidänkin kohtalonsa. Liisa ja Esaiaksen kaksi lasta kuolivat vuoden 1868 kuluessa ja myös Esaias joutui ruotuvaivaisten joukkoon.

Seuraava torppari oli Käyrän Rintamaan torpparin poika Juho Iisakinpoika Rintamaa (s. 1836), joka oli palvellut Hämeenlinnan tarkka-ampujapataljoonassa 2½ vuotta. Hän teki kontrahdin Rajalakson torppaan 16.4.1870 ja jatkoi torpparina kuolemaansa 1903 saakka, jolloin hänen poikansa Nestori (s. 1878) jatkoi torpanpitoa. Nestori Rajalakso lunasti vaimonsa kanssa Rajalakson torpan v. 1920 muodostaen siitä saman nimisen 10 hehtaarin 0,0024 manttaalin tilan (Rajalakso 1:54), josta peltoa 2,47 hehtaaria. Nestorin nuorin tytär Elsa Inkeri (s. 1913) ja hänen puolisonsa Oskari Myllyaho ottivat tilan haltuunsa v. 1941.


Ahola

Vuonna 1865 Ylikäyrän pojista kaksi, Juho ja Iisakki, jakoivat talon keskenään ja kolmas poika Jaakko Samelinpoika Käyrä (s. 1840) sai torpan, joka oli nimetty Paukonojaksi eli Paukunojaksi. Sinne hän asettui puolisonsa Serafia Iisakintyttären (s. 1842) kanssa. Torpalla oli Turjan puolella rajaa vanhempi nimikaima. Matti Käyrä lunasti Ylikäyrään kuuluvan Paukunojan torpan taloonsa tultuaan Ylikäyrän isännäksi v. 1883. Sen jälkeen Jaakko Samelinpoika asui perheineen Paukunojassa itsellisenä vielä vuoteen 1902, jolloin siirtyi Turjan Aholaan mäkitupalaiseksi. Käyrän Paukunojan torpan sijaintia ei kartoista löydy, mutta se lienee ollut lähellä Aholaa Käyrän puolella rajaa. Käyrän raja-alueella Turjaa vasten oli viisi muuta Käyrän torppaa, joihin oli Käyrän tiluksien kautta tieyhteys Pentilän suunnasta. Jaakko jäi leskeksi vuonna 1905.

Jaakko ja Serafia Käyrän eli Paukunojan poika Vihtori avioitui Justiina Koivukorven kanssa v. 1905 ja Amerikassa käytyään lunasti 6.9.1919 tehdyllä kauppakirjalla 7,86 hehtaarin Aholan (1:57) omakseen. Vihtorin hallintaoikeus Aholan vuokra-alueeseen perustui 9.11.1870 päivättyyn vuokrakirjaan. Aholan torpan vaiheet ennen Jaakko Samelinpoika Käyrää ovat selvittämättä, mutta em. vuokrakirja lienee myös torpan perustamisasiakirja.

Vuonna 1936 Vihtori ja Justiina Ahola ostivat myös läheisen Palomäen. Heidän tyttärensä Elma avioitui v. 1937 Jaakko Valentin Metsä-Turjan kanssa, jonka isä oli Metsäturjan talollinen (kts. Perälä). Jaakko ja Elma puolestaan ostivat sekä Aholan että Palomäen ja läheisen metsäpalstan Elman vanhemmilta v. 1954.


Männistö 

Maantien itäpuolella oleva ½ hehtaarin mäkitupa-alue, jonka Ville (s. 1894) ja Linne Maria Rajala lunastivat itselleen Turjan talosta kauppakirjalla 29.8.1919. Tilaan kuului viljelyspeltoa ja pieni metsäpalsta. Tila sai nimekseen Männistö (1:59).


Haapaharju

Tarkan torpparien Antti ja Rebekka Valkamaan poika Sameli (s. 1876) oli vuodesta 1908 lähtien Haapaharjun mäkitupalainen ja torppari Paukonkylässä. Samelin isä kuoli v. 1883, jolloin Rebekka avioitui Käyrän torpparin Juho Jaakko Koivumäen kanssa. Koivumäen ja Haapaharjun torpat olivat rajanaapureita; toinen Käyrän puolella, toinen Turjan puolella rajaa. Samelin vaimo Selma (s. 1878) oli Käyrän torpparin Jaakko Haapaniemen tytär. Sameli ja Selma lunastivat Haapaharjun torpan 29.8.1919. Runsaan viiden hehtaarin Haapaharjun tilan (1:61) maa-alasta peltoa oli 1,39 hehtaaria. Sameli Haapaharjun sisar Helmi (s. 1916) oli Käyrän tilallisen Olavi Kantokosken puoliso.


Rajala

Torpanvävy Hermanni Rajala (s. 1863) ja vaimonsa Maija (Maria Matintytär) tekivät kontrahdin Rajalan torpasta 18.10.1886 ja lunastivat sen omakseen 34 vuotta myöhemmin v. 1920. Päntäneen kyläkirjan mukaan Hermanni teki ja kaupusteli koppia 1900-luvun alussa vaimonsa Maijan toimiessa hierojana ja kupparina.

Noin kuuden hehtaarin Rajalaan kuului runsaan hehtaarin peltoalue. Maija Rajalan isä Matti Joosepinpoika (s. 1831) oli ollut ensimmäinen asuja tuolloisessa Rajalan mäkituvassa 1850-luvun lopussa vaimonsa Maria Natanaelintyttären kanssa, joka kuoli v. 1868 tyyfukseen. Matin vanhemmat olivat Käyrän ja Pentilän torppien asukkaita.


Paukko (Paukonoja, Paukunoja, Pauckunoja)

Turjan ensimmäinen torppa Päntäneellä oli v. 1818 perustettu Paukko eli Paukonoja. Paukonojan ensimmäinen torppari oli itsellisvävynä Pentilässä vuodesta 1807 asunut Heikki Iisakinpoika (s. 1784). Hänen vaimonsa Justiina Juhontytär oli torpantytär Pentilän Katajalasta, joka oli Pentilän talon ensimmäinen torppa vuodelta 1783. Heikin ja Justiinan jälkipolvi oli osallisena monen muunkin Paukonkylän torpan synnyssä ja jatkotoimissa (kaavio alla). Myös Paukonojassa torpan pito jatkui 1850-luvulla oman pojan Juho Heikinpojan toimesta. Juhon ja puolisonsa Heta Sofian kohtaloksi koituivat kulkutaudit nälkävuonna 1868, heidän jälkeensä jäi viisi alaikäistä lasta. Heikki Iisakinpojan sisaren Leenan (s. 1790, puoliso Markus Teevahainen) jälkipolvet ovat Päntäneen Puskan talon isäntäluettelossa laajasti edustettuina, mikä ilmenee Puska-blogissa olevasta kaaviosta.

Paukonojan perustaja Heikki Iisakinpoika kuoli 83 vuoden iässä kesällä 1867, kuolinsyyksi merkittiin vanhuus. Hänen kolme poikaansa, Hermanni (s. 1810), Palomäen torppari Gabriel (s. 1815) ja Paukon torppari Juho (s. 1824) kuolivat suunnilleen samaan aikaan kuolinsyynään epidemiaksi nälkävuosien myötä levinnyt tyyfus. Sama kurjuus Hakalan ja Ranteen torpassa. Kulkutaudit niittivät satoa nälkävuosina koko 1860-luvun ajan. Vuonna 1868 n. 8 % väestöstä kuoli tyyfukseen, jota usein kutsuttiin lavantaudiksi, mutta useimmiten se lienee tarkoittanut täiden levittämää pilkkukuumetta. Samana vuonna Kauhajoen kunnan 6000 asukkaan väestöstä kuoli lähes 800 henkeä normaalikuolleisuuden olleessa n. 130.

Heikki Iisakinpoika Paukonoja, e. Pentilä, e. Juoni, s. 12.1.1784, k. 24.5.1867. Vävy Pentilässä, Turjan Paukonojan torppari 1818–1851.
Puoliso: ∞ 26.7.1807 Justiina Juhontytär Pentilä, s. 8.1.1787, k. 24.3.1863.
11 lasta, mm:
1. Hermanni Rajamäki, Rajamäen torppari Paukonkylässä, s. 30.7.1810, k. 3.10.1867. Puoliso: ∞ 1831 Kreetta Liisa Antintytär Tuisku, s. 21.11.1807, k. 15.7.1872
2. Iisakki Perälä, Perälän mäkitupalainen ja torppari Paukonkylän Turjassa, s. 29.4.1812, k. 25.2.1885. 1. puoliso: ∞ 30.10.1870 Maria Aurora Iisakintytär Koivisto, its. tytär, s. 22.5.1827 Isojoki, k. 21.3.1878. 2. puoliso: ∞ 1880 Serafia Erkintytär Käyrä, s. 14.6.1840
3. Gabriel Palomäki, Palomäen torppari Paukonkylässä, s. 15.3.1815, k. 4.5.1868. Puoliso: ∞1834 Maria Jaakontytär Kanerva, s. 7.1.1813 Isojoki, k. 22.5.1868.
4. Juho  Paukonoja, Paukonojan torppari Paukonkylässä, s. 23.1.1824, k. 24.2.1868.
Puoliso: Hedvig Sofia Juhontytär, s. 24.11.1826, k. 10.2.1868.

Heikki ja Justiina Paukonojan neljä poikaa Paukonkylän torppareina

10.1.1869 laaditulla sopimuksella Paukonojan torppariksi ryhtyi Iisakki Malakiaanpoika (s. 1842) Käyrän Kivimäen torpasta. Tämäkin kontrahti jäi lyhyeksi Iisakin kuollessa keuhkotautiin 32-vuotiaana v. 1874. Leski asui Paukonojassa itsellisenä pari vuotta ennen muuttoaan Kurikkaan, jossa avioitui Matti Samuelinpoika Lohikosken kanssa v. 1877.

Seuraava vuokravälikirja Paukunojan torppaan tehtiin Tarkan talollisen pojan Hiskias Hiskiaanpoika Tarkan kanssa. Hiskiaan kuoltua v. 1903 hänen leskensä Serafia Iisakintytär (s. Korpi-Uuro) avioitui Kustaa Vihtori Ömanin kanssa ja torpan kontrahti uusittiin heille v. 1907.

Serafia Iisakintytär kuoli keuhkokuumeeseen v. 1913, jolloin Kustaa Vihtori Öman eli Paukonoja avioitui amerikanleskeksi jääneen Aurora Jeremiaantytär Alaharjun (ent. Raippamäki) kanssa. He yhdessä lunastivat 19.7.1920 tehdyllä kaupalla Turjan talosta 0,0044 manttaalin n. 18 hehtaarin Paukko-nimisen tilan (1:62). Samalla kauppakirjalla kuoletettiin myös vuonna 1869 tehty Paukonojan torpan kontrahti. Osa Paukon torpan maista sijaitsi Malakias Perälän eli Metsä-Turjan mailla. Metsä-Turja vastusti sen osuuden lunastusta, mutta asiasta päästiin sovintoon ja Paukkoon liitettiin 75 metriä leveä kaistale Perälästä maantien ja Käyrän rajan välistä sekä pieni alue tien itäpuolelta, jossa sijaitsivat sauna ja liiteri.

Paukko muodostettiin kolmen eri talollisen tiluksista. Nämä talolliset olivat Paul Alfred ja Amanda Turja, Juho Jaakko ja Hilma Turja sekä Malakias ja Albertiina Metsä-Turja.

Auroran kuoltua Paukko tuli Auroran pojan Bruno Paukonojan omistukseen perinnön ja sisarosuuksien lunastusten kautta sekä ostettuaan isäpuoleltaan Kustaa Vihtori Paukonojalta hänen osuutensa 18.11.1927. Brunon kuoltua vuonna 1929 Metsä-Pentilässä sattuneessa ammuskelussa Paukko siirtyi hänen alla mainituille sisarpuolilleen (5).

Aurora Jeremiaantytär Raippamäki, s. 2.11.1877, k. 17.10.1927. Alaharjun torppari ja myöhemmin Paukonojan tilallinen.
1. puoliso: ∞ 28.9.1899 Samuel Malakiaanpoika Perälä, Alaharju s. 27.7.1880. Lähti Amerikkaan 1901 palaamatta, myönnetty ero 6.9.1913.
Lapsi:
1. Bruno Matti s. 8.1.1900, k. 18.11.1929.

2. puoliso: ∞ 13.12.1913 Kustaa Vihtori Kustaanpoika Öman eli Paukonoja, s. 16.10.1855 Noormarkku, k. 22.3.1931. Vihtori tuli Kauhajoelle Karvialta yhdessä veljensä Oskarin kanssa 1905 (kts. linkki Latva-Rahkola).
Lapset:
2. Ellen Maria s. 20.6.1914, k. 10.9.1986
3. Sanni Aurora s. 20.6.1914, 22.8.2001
4. Arvo Johannes s. 22.8.1915, k. 21.6.1940
5. Lempi Katariina (Perälä) s. 24.11.1917, k. 19.4.2005
6. Väinö Vihtori (Virtalehto) s. 26.3.1920, k. 25.8.1994

 
Lunastetuista vuokra-alueista muodostettuja tiloja Paukonkylän eteläosassa.
Pohjakartta: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto Turja 1899/1920 (KA)


Perälä (Metsä-Turja)

Iisakki Heikinpoika (s. 1812) aloitti itsellisenä ja mäkitupalaisena isänsä torpassa Paukossa ja oli tiettävästi Perälän (myöh. Metsä-Turja) ensimmäinen torppari 1850-luvulla. Hänen veljensä Juho (s. 1824) oli samaan aikaan isänsä Heikki Iisakinpojan perustaman Paukonojan torppari. Iisakki avioitui vasta 58 vuoden iässä vuonna 1870, ensimmäinen vaimo oli Rajamäen torpan leski Maria Aurora Iisakintytär (s. 1827 Isojoki), joka kuoli v. 1878. Toisen avioliiton hän solmi Serafia Erkintytär Käyrän kanssa (s. 1840) v. 1880.

  • Iisakki Heikinpojalla oli piikana mäkituvassaan vuodesta 1840 ollut torppari Matti Nummikosken vaimo Serafia Juhontytär (s. 1809), joka oli lähtenyt kotitorpastaan Nummijärveltä jo 1830-luvun alussa miehensä saatua lukuisia tuomioita, mm. pitkän vankeustuomion varkauksista ja lyötyään isäänsä kirveellä. Vankilasta vapauduttuaan Matti Nummikoski oli hankkinut torppaansa "hushållerskaksi" talollisen tyttären Stiina Liisa Kuuselan Karvialta. Kun Ilmajoen kirkkoherra Carl Rudolf Forsmanille oli tullut epäilys, että nämä pariskunnat saattavat harrastaa luvatonta avioliiton ulkopuolista kanssakäymistä (oloflig beblandelse), pani hän nimismies Gustaf Taxellin selvittämään asiaa Ilmajoen syyskäräjillä 1854. Epäilykseen saattoi antaa pontta Serafian ja Stiina Liisan lukuisat 1830- ja 40-luvulla syntyneet aviottomat lapset. Syyte koski siis epäilyä haureuden harjoittamisesta ja käräjäpaikalla oli läsnä kaikki neljä osapuolta kiistämässä syytteen. Asiaa käsiteltiin vielä seuraavilla talvikäräjilläkin vuonna 1855, mutta syytteet kaatuivat näytön puutteessa.

Iisakki luopui torpastaan 70 vuoden iässä vuonna 1883, jolloin Malakias Malakiaanpoika Koivukorpi eli Perälä (myöh. Metsä-Turja, s. 1857) jatkoi Perälän torpparina. Malakiaan isä Malakias Iisakinpoika (s. 1837), torpanpoika Käyrän Koivukorvesta, oli torpparina Tarkassa ja vuodesta 1895 Mäki-Tarkan isäntä. Malakias lunasti Perälän torppansa lisämaineen (0,0133 manttaalin Perälä) omakseen kauppakirjalla 14.12.1907. Tilan kokonaisala oli 114,5 ha, siitä peltoa n. 9 ha. Perälän palsta ulottui tuolloin idässä yli Hiukkajärven Möykyn rajaan saakka. Perälä eli Metsäturja oli ensimmäinen Paukonkylän torpan lunastus.

Hakala (Haanpää ja Hietikko)

Hakalan torpan alkuvaiheet ennen 1860-lukua ovat epäselviä useiden saman nimisten torppien vuoksi. Turjassakin niitä oli kaksi. Paukonojan ensimmäisen torpparin Heikki Iisakinpoika Paukonojan pojanpoika Juho Jaakko Gabrielinpoika Hakala (s. 1840) lienee ollut ensimmäinen torppari Turjan Hakalassa vaimonsa Susanna Mikintyttären kanssa v. 1864. Jo samana vuonna Käyrän Raippamäen torpparinpoika Juho Hermanni Erkinpoika Raippamäki (1842–1868) muutti Turjan Hakalan torppaan vaimonsa Albertiina Heikintyttären kanssa. Juho Hermanni kuoli keväällä 1868 epidemiaksi nälkävuosien myötä levinneeseen pilkkukuumeeseen samaan aikaan isänsä kanssa. Hakalaan itsellisiksi jääneistä Juho Jaakko ja Susanna Hakalan lapsista kolme kuoli samaan tautiin samana keväänä. Leski Albertiina avioitui tammikuussa 1869 Juonen torpparin Fredrik Antinpoika Kiviluoman (s. 1819 Karvia) kanssa ja he jatkoivat Turjan Hakalan torpassa Paukonkylässä kuolemaansa saakka. Molemmat kuolivat vuonna 1901, Fredrik 82-vuotiaana "vanhuuteen" ja Albertiina 66-vuotiaana keuhkotautiin.

Hakalan torpan alue sai uudet asukkaat läheisestä Käyrän Kivimäen torpasta Kalle (s. 1858) ja Maija Sofia Kivimäen muuttaessa vuonna 1901 kuuden lapsensa kanssa Haanpään mäkituvaksi muuttuneeseen torppaan, entiseen Hakalaan. Maija Sofia tuli tunnetuksi kahvista ennustamisesta, siitä nimi Sakka-Maija.

Haanpään veljekset Jaakko (s. 1884, myöh. Kulmala) ja Eemil (s. 1895) halusivat lunastaa entisen Hakalan torpan maita, josta heillä oli 13.4.1903 ja 10.9.1912 laaditut vuokrakirjat. Heille myönnettiin lupa lunastaa maantien ja Käyrän rajan välinen alue itsenäiseksi tilaksi, ja he sopivat keskenään, miten tämä tila jaetaan. Itse Hakalan vanhan torpan tonttialue jäi Perälän maille, kuten jakokartasta käy ilmi.

Jaakon, joka oli Kuutin Aikalan vävy, lunastusosuus sai nimen Hietikko. Torpan kokonaispinta-ala oli alle kolme hehtaaria, jossa 0,24 hehtaarin peltotilkku. Hietikon palstalla sijaitsee tervahauta (kartassa no 1139). Jaakosta tuli Mäki-Tarkan tilallinen vuonna 1928. Eemil Haanpää lunasti entiseen Hakalan torppaan kuuluneita maita 4,57 hehtaarin verran, siitä peltoa 0,8 hehtaaria.

Kalliomäki (Kivimäki)

Hakalan entiseen torppaan Käyrän Kivimäen torpasta v. 1903 perheineen muuttanut mäkitupalainen Kalle Haanpää lunasti vaimonsa Maria Sofian (Maija) kanssa yhden hehtaarin (0,0002 mtl) Kalliomäki-nimisen vuokra-alueensa 28.7.1920. Kalliomäki lohkaistiin Antti Juhonpoika Salon ja hänen vaimonsa Sofia Matintyttären omistamasta Turjan verotaloon kuuluvasta Ylitalo-nimisestä tilasta.

Kivistö

Ensimmäinen rippikirjasta löytyvä Kivistön torppari Paukonkylässä oli Juho Kustaa Iisakinpoika Lönnqvist (s. 1825). Useissa yhteyksissä Kivistö mainitaan vielä tuolloin mäkitupana. Juho Kustaan veli Malakias oli Tarkan torppari ja myöhemmin Mäki-Tarkan talollinen. Malakiaksen poika Malakias oli Perälän torppari ja myöhemmin Metsä-Turjan tilallinen.

Juho Kustaa perheineen muutti Käyrään itselliseksi v. 1874, jolloin torpan/mäkituvan hallinta siirtyi Heikki Eliaksenpojalle (s. 1836) ja hänen vaimolleen Heta Serafiantyttärelle. He luopuivat Kivistöstä jo v. 1876 Hetan kunnon heikennyttyä keuhkotaudin vuoksi. Hetan veli Gabriel (Kaappo, s. 1848) oli Turjan rajalla Käyrän puolella Lakson torpparina.

Aleksanteri Tanelinpoika (s. 1824) ja Susanna Juhontytär oli seuraava torpparipari. Heiltä torppa siirtyi Isojoelta tulleille Juho Juhonpoika Svartille (s. 1846) ja hänen vaimolleen Albertiina Liisa Iisakintyttärelle v. 1890. Albertiina, joka oli talollisen tytär Alakäyrästä, oli muuttanut Isojoelle Käyrästä v. 1870. 1890-luvun lopussa torpan status muuttui mäkituvaksi ja Albertiinan kuoltua v. 1912 leski ja kolme lasta muuttivat Ala-Knuuttilan Peuralaan. Aikalan torppari Mikko Iisakinpoika (s. 1851) muutti vapautuneeseen Kivistöön mäkitupalaiseksi v. 1912 vaimonsa Vilhelmiinan kanssa, joka asui Mikon kuoltua siellä leskenä noin vuoteen 1920.

Kivistö lohkottiin kahden talollisen, Yrjö Johannes ja Anna Esteri Rintalan sekä Antti ja Sofia Salon osuuksista Turjan taloa.

Ensimmäisen torpparin Juho Kustaa Lönnqvistin pojanpoika Juho Jaakko Kulmala (s. 1889) ja vaimonsa Olga lunastivat 20.4. ja 19.7.1920 tehdyillä kauppakirjoilla itselleen Turjan talo-osuuksista lohkotun entisen Kivistön torpan alueen, josta tuli 0,0014 manttaalin samanniminen (Kivistö 1:60) tila. Tilan pinta-ala oli 6,62 ha, siitä viljelysmaata 0,72 ha. Kulmalat myivät Kivistön 3.4.1926 Frans Albert Venholle (ent. Viitanen, s. 1887 Merikarvia), joka sai tilan haltuunsa 1.5.1926. Kauppahinnan jäätyä pääosin maksamatta Kivistö julistettiin ulosmitattavaksi ja se myytiin julkisella huutokaupalla 19.8.1930 Frans Albert Venhon veljelle Heikki Valfrid Viitaselle Merikarviasta. Kauppakirja siitä laadittiin 29.9.1930 kauppahinnan 6000 markkaa tultua maksetuksi. Frans Albert Venho kuoli v. 1931 ja veljensä Heikki jäi tilaa asumaan vaimonsa Marian (s. 1898) kanssa. Maria (s. Niemelä) oli Aleksanteri Koivuahon ja Elina Saarimäen (pso Jussi Saarimäki) sisar. Kulmalat muuttivat Paukonkylästä Tarkkaan ostettuaan sieltä Takatarkka-nimisen tilan 16.3.1930. Kulmalan perhetaulu on esitetty Käyrä-blogissa kohdassa Laitala 6:6.

Perälän, Paukon ja Kivistön torpat olivat paljolti tämän suvun hallussa.
Kaaviossa neljä ensimmäistä sukupolvea.


Rajamäki

Turjan Rajamäen torpasta löytyy ensimaininta vuodelta 1854, jolloin Liisa Natanaelintyttären (s. 1829) tuli Käyrän Hakalan torpasta leskeksi jäätyään Rajamäen torpan yhteismaalle (allmänning). Hänen sisarensa perhe oli lähellä sijainneen Turjan Rajalan torpparina. Pentilän Katajalan torpan poika Matti Samuelinpoika (s. 1827) tuli Rajamäkeen torpparin tittelillä vuonna 1856. Elettiin katovuosia ja elämä oli niukkaa. Matti Samuelinpoika sai tukea pitäjän köyhäinavusta. Hän kuoli v. 1868, hänen yhdeksästä lapsestansa peräti seitsemän kuoli 1860-luvulla.

Vuonna 1861 talollinen Iisakki Samuelinpoika Rinta-Turja syytti torppari Matti Samuelinpoikaa metsäpalon sytyttämisestä Rintaturjan ulkometsäpalstassa Paukonkylässä. Tuli lähti irti risujen polton yhteydessä. Iisakki luopui myöhemmin kanteestaan. Palossa tuhoutui tuolloin Rintaturjan ulkometsää noin 30 tynnyrinalaa mukana 22 kolottua mäntyä, joista oli laskettu saatavan seitsemän tynnyriä tervaa.
 
Samaan aikaan Matti Samuelinpojan kanssa Rajamäessä asui myös Paukonojan torpan poika Hermanni Heikinpoika (s. 1810), joka oli ensin itsellisenä jossain päin Paukonkylän Rintaturjaa ja pistäytyi sitten Rajamäen torpassakin torpparin vakanssilla. Hän kuoli 1867 tyyfukseen.

Torppa lienee ollut asumaton vuoteen 1880 saakka, jolloin Keturin mäkitupalaiset Valentin (s. 1848) ja Maija Liisa Lähdetniemi ottivat torpan haltuunsa. Vuokrakirja on päivätty 6.5.1880. Viisi vuotta myöhemmin torppaan tuli Isojoelta Svartin torpanpoika Konstantin Aleksanterinpoika (s. 1858) vaimonsa Maria Emilian (s. Möykky 1863) kanssa. Konstantin Rajamäki lähti Amerikkaan v. 1891 ja kuoli siellä 27.11.1894. Maria Emilia avioitui Jaakko Jaakonpoika Rintamaan (s. 1849 Pentilä) kanssa v. 1896. Maria Emilia kuoli v. 1912, mutta Jaakko Rajamäki jatkoi torpassaan senkin jälkeen. Jaakon serkku Nestori oli Rajalakson torpparina.

Turjan vuokra-alueiden lunastamista koskevassa kokouksessa 19.7.1920 Jaakko Rajamäki ilmoitti haluavansa lunastaa vuokra-alueensa. Rajamäen vuokra-alueesta, jossa oli pieniä peltotilkkuja yhteensä 1,07 hehtaaria hajan siellä täällä, ei kuitenkaan katsottu voitavan muodostaa torppana tai mäkitupa-alueena lunastettavaa tilaa. Jaakko Rajamäki hyväksyi asian laidan ja talolliset myönsivät hänelle oikeuden asua edelleen kuten ennenkin. Jaakko Rajamäki asui torpassaan tyttärensä Femmin (s. 1901) kanssa vielä v. 1932 henkikirjan mukaan.


Rantee

MMH uudistusarkisto Turja 1899/1920 (KA)
Ranteen torppa sijaitsi Möykyn ja Turjan mailla, talo- ja kylärajan molemmilla puolilla. Vaikka osa siitä oli Aronkylän Turjaa, rippikirja- ja henkikirjamerkinnät ennen vuotta 1920 löytyvät vain Päntäneen Möykystä.

Elias Kustaanpoika Rantee (s. 1842, Nummikoski) oli ollut Möykyn Ranteen torppari vuodesta 1869. Möykyn torppa oli tyhjentynyt edellisen torpparin Juho Iisakinpojan (s. 1820) ja hänen kolmen lapsensa kuoltua nälkävuosien 1867–68 aikaisiin kulkutauteihin. 

Eliaksen pojat Anselmi (s. 1874) ja Vilhelmi Rantee (s. 1870) olivat tehneet vuokrasopimuksen Ranteen torpasta 29.11.1904 ja he yhdessä lunastivat tämän Turjan puolella olleen 6,8 hehtaarin laajuisen torpanosan vuonna 1920. Siitä muodostettiin 0,0011 manttaalin Rantee -niminen 6,8 ha tila (1:56). Möykyn puoleisen torpan osan lunasti Anselmi Rantee v. 1922.

Turjan alueen koilliskulma on neljän talon risteyspaikka. Mainittujen Turjan ja Möykyn lisäksi siihen rajautuvat Pentilä ja Rahkola. Vilhelm Rantee osti mainitusta Pentilän kulmasta Jaakko Keski-Pentilältä 1,66 hehtaarin metsäpalstan v. 1923 ja pari vuotta myöhemmin hän lunasti Rahkolan puolelta samaa risteysaluetta olleesta entisestä Salosen torpasta noin 7 hehtaarin palstan. Molemmat saivat nimekseen Heinola, josta tulikin hänen käyttämänsä sukunimi.

Paukonkylän taajama Turjan ulkoalueen länsireunassa, Rantee koilliskulmassa, neljän talon risteyksessä.
Turjan länsirajan takana Käyrän torppia. (Kartta MMH 1933)


Kuutin alue

Kuutin ulkopalstan sijainti on nimetty isojaon täydennysjaossa v. 1895 Kaivokeitaan ulkopalstaksi.

Aikala

Aikalan torppa. Maanmittaushallituksen
uudistusarkisto 1898 (KA)
Aikalan torppa Uuronjärven pohjoispuolella oli ainut Kuutin talon torppa Päntäneellä. Aikalan ensimmäisen torpparipestin solmi vuonna 1819 Samuel Juhonpoika, joka oli syntynyt Karvialla 1773. Hän kuoli vuonna 1836, jolloin talossa renkinä ollut vävy Antti Gabrielinpoika (s. 1799 Kankaanpää) otti torpan haltuunsa vaimonsa Hedvig Samuelintyttären kanssa. Haltuunotto ei käynyt ilman käräjöintiä, tässä yhteenveto asian tiimoilta käydystä käräjöinnistä Ilmajoen käräjäkunnan istunnosta 4.12.1839 (varsinaisten asioiden pöytäkirjat §511):

Koska leski ei katsonut pystyvänsä torppaansa hoitamaan, torppa siirrettiin vävylle 28. toukokuuta 1836 tehdyllä sopimuksella, jonka mukaan uusi torppari sitoutui torppaa vastaan antamaan huoneen ja hoidon sitten kun leski ei siihen enää itse pysty sekä vuosittain kaksi tynnyriä ruista, yhden tynnyrin ohraa ja pieksuparin. Sopimuksen todistajia olivat Samuel Käyrä ja Matti Pentilä.

Talvikäräjillä 4. joulukuuta 1839 leski esitti asiamiehen välityksellä haasteen torppari Antti Gabrielinpoikaa vastaan, koska jo neljäs syytinkivuosi oli meneillään, mutta viljat ja pieksut olivat edelleen saamatta. Vävytorppari Antti Gabrielinpoika myönsi asian, mutta kertoi tehneensä (Kuutin) talon omistajan kanssa uuden sopimuksen torpastaan 6. marraskuuta 1837, joten hän katsoi lesken kanssa tehdyn sopimuksen rauenneen. Oikeuden päätöksellä torppari Antti Gabrielinpoika velvoitettiin korvaamaan leski Kaisa Iisakintytär Aikalalle saamatta jääneet viljat ja pieksut kolmelta aiemmalta ja kuluvalta vuodelta maksamalla hänelle heti yhteensä 158 riikintaaleria ja 32 killinkiä seteleinä ja korvaamaan kantajan käräjäkulut. Rukiin ja ohran hinta oli 14 ja 11 killinkiä tynnyriltä, pieksuparin 3½ killinkiä.

Samuel Juhonpoika Aikala, Aikalan torppari 1819–, s. 22.10.1773 Ikaalinen (Karvia), k. 29.3.1836 
Puoliso: ∞ 1800 Kaisa Iisakintytär Nummikoski, s. 2.10.1779, k. 12.11.1854.
Lapsia, mm:
Hedvig Samuelintytär Aikala, s. 1805. k. 14.3.1844. Puoliso: Antti Gabrielinpoika Lohikoski, Aikalan torppari 1836-, s. 2.6.1799 Kankaanpää, k. 22.6.1885.


Uusi torppari Juho Heikki Samuelinpoika (s. 1842) tuli Aikalaan v. 1872. Hän luopui torpasta terveysongelmien vuoksi v. 1881 ja jäi Aikalaan asumaan itsellisenä.

Juho Heikki Samuelinpoika Aikala, Aikalan torppari 1872-1881, s. 28.5.1842, k. 3.11.1886.
Puoliso: ∞ 1868 Vilhelmiina Juhontytär Nahkaluoma, s. 8.7.1845, k. 5.10.1929.
Lapsia, mm.
Jaakko Virtanen, e. Aikala, Järvitarkan tilallinen, s. 30.4.1887, k. 1958. Puoliso: Aliina Antintytär Myllykoski, s. 4.4.1893.
Lapsia, mm.
1. Arvo Jaakko Virtanen, s. 18.1.1919, k. 2019. Tarkan tilallinen. Puoliso: Valma Kulmala, s. 2.3.1918.
2. Vilma Maria Törmä, s. 21.12.1916, k. 30.1.2017. Puoliso: ∞ 3.11.1946 Urho Törmä, s. 22.6.1912. Käyrän tilallinen.

Seuraava vuokrasopimus allekirjoitettiin 20.11.1881 Juho Jaakonpojan (s. 1857) kanssa, joka avioitui Vilhelmiina Juhontyttären (s. 1857 Möykky, Isojoki) kanssa v. 1883. Juho Jaakonpoika oli Turjan Palomäen torpparin Iisakki Jaakonpojan veli.

Amerikasta palanneet Taavetti Esaianpoika Uuro (s. 1841) ja vaimonsa Albertiina asuttivat Aikalan torppaa vuodesta 1897 ennen isännyyttään Uurossa v. 1903. Heistä lisää Uuro-blogissa. Vuonna 1899 Aikala sai toisenkin torpparin Mikko Iisakinpoika Perämäestä (s. 1851), joka asui Aikalassa vuoteen 1911, jolloin muutti Turjan Kivistöön mäkitupalaiseksi. Vuosina 1899-1903 Aikalassa oli siis kaksi torpparia.

Aikalan torpasta laadittiin jo 18.4.1910 kauppakirja, jonka mukaan Mäki-Pentilän talollinen Artturi Asukas osti Aikalan torpan. Kauppaehdot lienevät kuitenkin jääneen toteutumatta, koska myyjä Mikko Iisakinpoika peri kauppahinnan loppuosaa vuoden 1911 talvikäräjillä.

Aikala sai uuden torpparin v. 1911 ja lopulta isännän Juho Taavetinpoika Harjusta, jonka vaimo Hulda Maria oli Malakias Metsä-Turjan tytär. He ostivat Nikolai Matinpoika ja Jeremias Kaaprielinpoika Latva-Kuutilta ja jälkimmäisen vaimolta Vilhelmiina Matintyttäreltä heidän omistamastaan Latvakuutti-nimisestä tilasta Aikalan torpan, pellot, niityt ja näiden viereistä metsämaata lohkaistavaksi Järviharju-nimiseksi tilaksi 23.12.1912. Voimassa oleva vuokrasopimus marraskuulta 1881 kuoletettiin samalla.Harjankylän alue


Harjankylän ulkoalueet olivat pääosin asumattomia Karijoen ja Isojoen rajalla sijaitsevaa Rajamäenkylän seutua lukuun ottamatta. Siellä oli Laturin talon torppa nimeltä Rajamäki ja Kohlun talon puolella rajaa sijainnut Pullin torppa. Torppien vieressä oli Uuron talolle kuuluva ulkoalue, jota kutsuttiin isonjaon täydennyskartan seliteosassa Pajuluoman niittypalstaksi, mutta lohkomiskartassa v. 1914 Pirunloukoksi.

Rajamäenkylä ja siellä sijaitseva Uuron "eksklaavi" kunta- ja tilarajalinjojen seassa. Kartan yläreunassa näkyy myös Tarkan tilan ulkometsäpalsta 12:5. (Kartta MMH 1933)


Laturin torppa Rajamäki

Rajamäen ensimmäinen torpparipari oli Matti Juhonpoika Rajamäki (ent. Ohmeroluoma eli Selin, s. 1819) ja Serafia Juhontytär 1850-luvulta 1860-luvun loppuun, jonka jälkeen heidän statuksensa Rajamäessä oli itsellinen. Ilmajoen syyskäräjillä 1859 oli asialistalla Laturin talollisen Matti Gabrielinpojan ja torppari Matti Juhonpoika Rajamäen torpan taksvärkkiä koskeva kiista, joka peruuntui asianomaisten sovittua riitansa. Hermanni Matinpoika Turja otti torpan haltuunsa v. 1881 muuttaessaan perheensä kanssa Kariluomasta. Hänen esi-isissään oli kolmessa polvessa Turjan torppari. Hermanni kuoli keuhkotautiin 4.3.1906. Lapsista nuorin, tytär Eliina (s. 1885), avioitui v. 1907 Aleksanteri Vuoren kanssa ja jatkoi torpan pitoa äitinsä ja veljensä kanssa. Aleksanteri Vuoren veli Matti oli Kohlun naapuritorpan Pullin vävy. Vuoren veljekset omistivat myös Rajamäenkylän Uurolle kuuluvaa "Pirunloukon" ulkopalstaa (kuva yllä). Pirunloukon alue oli Vuoren perheen vuokra-alue vuoteen 1919, jolloin he lunastivat sen Kalle ja Eliina Uurolta.

Oskari Alfred Rajamäki lunasti torpan maineen kuvernöörin päätöksellä 19.9.1916 (0,0090 mtl Rajamäki). Talossa asui leski Maria ja Oskarin sisar Auroora. Aleksanteri ja Eliina Vuori muuttivat Karijoen Alakylästä hankkimalleen tilalle noin v. 1919.

Hermanni Matinpoika Rajamäki e. Turja, Mäenpää, Yli-Laturin torppari, s. 28.2.1846, k. 4.3.1906, Mäenpään torppari Keturissa, Rajamäen torppari Harjankylän Laturissa
1. puoliso: ∞ 1867 tal. tr. Albertiina Samuelintytär Keturi, s. 23.3.1845, k. 22.3.1868.
Lapsi: Juho Jaakko Mäenpää, s. 4.5.1867.
2. puoliso: ∞ 31.8.1872 Maria Liisa Jaakontytär Hietala, s. 17.12.1847, k. 18.4.1939 
Lapset:
1. Oskari Alfred Rajamäki, s. 30.4.1874 Karijoki.
2. Aurora Maria Rajamäki, s. 19.6.1879 Karijoki.
3. Eliina Justiina Vuori o.s. Rajamäki, s. 23.4.1885, k. 1966 Karijoki. Puoliso: ∞ 6.12.1907 Aleksanteri Vuori, s. 10.9.1886 Isojoki, k. 27.7.1955 Karijoki

Laturin palstan luoteiskulmaan Karijoen rajalle Pentilän ulkometsää vasten muodostettiin vuonna 1914 Uusikoivulan palstatila. Tilan perusti Kaarlelassa torpparina ollut Jaakko Albertiinanpoika Koivula (1855-1924) vaimonsa Kaisan kanssa. Tilalla ei liene ollut asutusta heidän jälkeensä.


Kohlun torppa Pulli

Kohlun taloon vuodesta 1838 kuuluneen Pullin torpan perustaja oli Heikki Simonpoika (s. 1800 Siikainen), joka Isojoen ja Karijoen kautta tuli Kohluun. Avioituessaan v. 1820 Maria Erkintytär Iso-Filppulan kanssa Heikki oli Isojoella torpparina. Aviopari muutti sieltä Karijoelle lampuodiksi ja edelleen Rajamäenkylään v. 1838. Mukana kulki v. 1825 syntynyt tytär Maria Heikintytär, joka avioitui Käyrän Pajuluoman torpan pojan Matti Kaarlenpojan (s. 1820) kanssa v. 1844. 

Heikki Simonpojan kuoltua 17.7.1859 torpan hallinta säilyi leski Maria Erkintyttärellä 29.5.1859 tehdyn keskinäisen testamentin nojalla. Vasta Maria Erkintyttären kuoltua v. 1877 torpan hallinta siirtyi seuraavalla polvelle, Maria Heikintyttärelle ja vävy Matti Kaarlenpojalle. Heidän tyttärensä Anna Maria Matintytär Pulli (s. 1847) oli avioitunut vuonna 1873 Akseli Antinpoika Kläpin (s. 1852 Karijoki) kanssa ja he jatkoivat Pullin torpan hallintaa Matti Kaarlenpojan kuoltua v. 1883.

Torpan hoito jatkui edelleen tyttären ja vävyn tuella Aleksandra Akselintyttären avioiduttua v. 1906 Matti Vihtori Vuoren kanssa. Vuoret asuivat itsellisinä torpan mailla, kunnes ostivat Kohlusta 0,0287 manttaalin Kangas-Vuori-nimisen tilan v. 1916. Tilakauppa lienee ollut samalla Pullin torpan lunastus, jonka "loppuunmyynti" tapahtui v. 1918 (viereinen ilmoitus). Pullin torppa oli koko elinkaarensa ajan saman suvun hallussa. Alla esiteltynä neljä sukupolvea:

Heikki Simonpoika, Pullin torppari Kohlussa 1838-, s. 16.3.1800 Siikainen, k. 17.7.1859. Puoliso: ∞ 3.10.1820 Isojoki Maria Erkintytär Iso-Filppula, s. 18.11.1793 Isojoki, k. 29.11.1877.
Lapsia, mm.
Maria Heikintytär Pulli, s. 7.1.1825 Karijoki, k. 24.7.1908. Puoliso: ∞ 27.12.1844 Matti Kaarlenpoika Käyrä, Pajuluoma, Pullin vävytorppari, s. 9.2.1820, k. 11.1.1883.
Lapsia, mm.
Anna Maria Matintytär Pulli, s. 29.11.1847. Puoliso: ∞ 1873 Akseli Antinpoika Kläppi, Pullin vävytorppari Kohlussa 1873-, s. 29.9.1852 Karijoki.
Lapsia, mm.
Aleksandra Maria Akselintytär Pulli, s. 24.2.1878, k. 9.3.1953.
Puoliso: ∞ 30.12.1906 Matti Vihtori Vuori e. Rosenberg, Kangas-Vuoren talollinen Kohlussa, s. 5.6.1884 Isojoki, k. 22.1.1966.

Kohlun perintötalo oli jaettu vuonna 1848 kahteen osaan, mutta ulkometsät jätettiin tuolloin vielä yhteiseksi. Vuosina 1907-09 suoritettiin Kohlun talon halkominen. Tässä jaossa Kohlun ulkometsäpalstakin jaettiin 12 osaan. Alla oleva karttapohja on viimeksi mainitun jaon aikainen. Kartta on käännetty pohjoisnuolen suuntaan helpottamaan vertailua edelliseen ja siihen on merkitty Laturin ja Kohlun torppien sijainnit.

Pohjakarttana Harjankylän Kohlun halkomiskartta 1909 (Maanmittaushallituksen uudistusarkisto, KA)


Karijoen Rajamäki

Samuel Antinpoika Brännfors eli Rajamäki

Puoliso: Vihitty 4.10.1789 Jurva Maria Mikintytär

s. 7.2.1767 Jurva, k. 14.4.1854 Karijoki

Karijoen Rajamäen uudistilallinen, s. 4.3.1770 Jurva, k. 3.4.1845 Karijoki

Avioituessa 1789 torpparina Jurvassa.

- Perhe muutti kolmen lapsensa kanssa Pirttikylään Brännforsin tilalle v. 1813.
- Samuel ja vaimonsa myivät Pirttikylässä sijainneen 7/36 manttaalin Brännforsin tilaosuutensa 24.2.1816 räätäli Henric Henricsson Holmille ja talollinen Matts Sigfridsson Holmille tasan. Kauppahinnan, 544 riikintaaleria 21 killinkiä ja 4 runstykkiä, lisäksi tuli syytinki vanhalle isännälle Matts Brännforsille. Pirttikylästä lähdettyään perhe muutti kolmesti ennen asettumistaan Karijoelle Rajamäen kylään. Brännfors nimi jäi "sukunimeksi" Pirttikylästä.

Perhe muutti Pirttikylästä

- Isojoelle Hietaojan taloon 14.7.1816
- Ilmajoelle 1817
- Kurikkaan Iso-Koiviston taloon 1819
- Kurikasta he muuttivat v. 1820 Karijoelle

Lapset:

1) Samuel Samuelinpoika Rajamäki e. Brännfors, Rajamäen isäntä Karijoella, s. 10.5.1801 Jurva
Puoliso: Vihitty 18.8.1821 Lapväärtti Maija Kaisa Antintytär Nyman, s. 1799 Lapväärtti
2) Matti Samuelinpoika Ankar e. Brännfors, Rajamäen torppari (Ankar) Karijoella, s. 15.9.1805 Jurva
Puoliso: Priitta Leena Hakola, s. 1.7.1799 Jalasjärvi
3) Antti Samuelinpoika Pulli e. Brännfors, Rajamäki, Rajamäen torppari (Pulli) Karijoella, s. 25.5.1810 Jurva
1. puoliso: Anna Iisakintytär Pulli, s. 7.10.1810 Isojoki, k. 30.6.1866 Karijoki
2. puoliso: Liisa Samuelintytär Öberg, s. 14.6.1816 Lapväärtti


Lähdeaineisto:

Kansallisarkisto:
o   Etelä-Pohjanmaan tuomiokunta, Ilmajoen käräjäkunta varsinaisten ja ilmoitusasiain pöytäkirjat
o   Korsholman eteläinen tuomiokunta, Ilmajoen käräjäkunta varsinaisten ja ilmoitusasiain pöytäkirjat
o   Ilmajoen tuomiokunta, Ilmajoen käräjäkunta varsinaisten ja ilmoitusasiain pöytäkirjat
o   Ilmajoen tuomiokunta, Kauhajoen käräjäkunta varsinaisten ja ilmoitusasiain pöytäkirjat
o   Kauhajoen tuomiokunta, Kauhajoen käräjäkunta varsinaisten ja ilmoitusasiain pöytäkirjat
o   Maanmittaushallitus, uudistuskartat
o   Korkeimman hallinto-oikeuden kartat ja piirustukset (kokoelma)
o   Vaasan lääninhallituksen ja lääninkanslian arkisto
o   Vaasan läänin henkikirjat (KA ja digitaaliarkisto)

Digi.kansalliskirjasto.fi
Kauhajoen ja lähiseurakuntien rippikirjat (SSHY)
Raimo Ketolan henkilötietokanta www.raketola.fi/

Lisäksi tekstin yhteydessä erikseen mainitut lähteet.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti